Sandra Norrbin

board, step, on each other-1273117.jpg

ADKAR

”ADKAR?”, tänker du kanske. ”Vad sjutton är det?” Jo, ADKAR är en akronym som står för Awareness (medvetenhet), Desire (önskan), Knowledge (kunskap), Ability (förmåga) och Reinforcement (förstärkning). ADKAR är en modell som används i förändringsprocesser inom flera områden som organisationsförändringar. Men ADKAR är lika användbart inom personlig förändring för det tydliggör inte bara var du

ADKAR Läs mer »